De Lijkele Postma Stichting in het kort

De Stichting is in 2012 opgericht door de heer Lijkele Postma uit Donkerbroek. De heer Postma, geboren in Opsterland op 22 april 1936 en getogen in Ooststellingwerf, was begaan met het lot van kinderen die om medische of financiële redenen beperkt zijn of belemmerd worden om deel te nemen aan de maatschappij. 

De heer Postma was een spaarzaam en bescheiden man die kon genieten van de kleine dingen in het leven. Door zijn sobere levensstijl en het slim omgaan met zijn vermogen kunnen de revenuen hiervan na zijn overlijden op 10 december 2016 ten gunste komen aan de in zijn testament omschreven doelen.

De Stichting is een formeel geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling en doet haar uitkeringen voornamelijk aan instellingen met eveneens een Anbi-status. Daarnaast worden uitkeringen gedaan aan organisaties (SBBI-status) die een sociaal belang met een aantoonbaar maatschappelijke waarde voor kinderen of voor de leefbaarheid  in Ooststellingwerf en directe omstreken behartigen. Een aanvraag voor een uitkering wordt beoordeeld door het bestuur.

Lees meer over onze doelstellingen of bekijk de reeds gesteunde doelen.