(2022) Renovatie school- en speelplein Basisschool De Haule Om voor de kinderen in De Haule een leuke speelplek te maken heeft de oudervereniging van de basisschool, samen met het bestuur van de school en de gemeente een plan gemaakt om het speelplein aan te passen. Het enthousiaste verzoek voor een bijdrage is door de Lijkele Postma Stichting gehonoreerd.

(2022) Stichting Scala Welzijn Heeft een aanvraag voor financiële ondersteuning gedaan voor de kosten van zwemlessen voor de Oekraïense kinderen die momenteel in gemeente Ooststellingwerf verblijven.

(2022) Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland Door coronaperiode, de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en duurdere dagelijkse boodschappen zien we dat steeds meer gezinnen in financiële problemen komen. De aanvragen voor ondersteuning bij het Jeugdfonds zijntoegenomen. Sport en cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen. De Lijkele Postma Stichting steunt het Jeugdfonds graag!

(2021/2022) Revalidatie Friesland CIMT-BIT kamp Na de coronaperiode heeft Revalidatie Friesland de organisatie van de CIMT-kampen voor haar patiëntjes weer opgepakt. Deze kampen worden begeleid door enthousiaste professionals en studenten. Tijdens de spelactiviteiten wordt spelenderwijs therapie geboden en is er intensief contact met leeftijdgenootjes. Plezier hebben met elkaar, spelenderwijs vaardigheden leren en  spannende activiteiten ondernemen staan centraal tijdens het kamp.

(2021) Stichting Scala Welzijn Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ heeft Rotaryclub Oosterwolde samen met Scala Welzijn ‘Rotary HealthyKids Ooststellingwerf’ opgezet. Het initiatief richt zich op gezond eten en drinken en voldoende bewegen voor kinderen. Rotary HealthyKids Ooststellingwerf maakt kinderen al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van gezonde keuzes.Alle peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen in Ooststellingwerf ontvangen gezond snoepgoed in de vorm van een kistje fruit. Ook werden op verschillende basisscholen kookworkshops met gezonde ingrediënten gegeven door een lokale kookschool. De Lijkele Postma Stichting ondersteunt organisaties en initiatieven die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid voor kinderen in Ooststellingwerf.

(2022) Humanitas De Stellingwerven De kindervakantieweken konden gelukkig weer worden gepland voor kinderen die door allerlei omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om met vakantie te gaan. Deze zomer gingen drie groepen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar een week op vakantie in een kampeerboerderij. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen de kinderen genieten van een fijne vakantieweek. De Lijkele Postma Stichting heeft voor de kindervakantieweken 5000 euro geschonken waarmee de vakantiekampen gefinancierd kunnen worden. In de Nieuwe Ooststellingwerver van augustus 2022 is een artikel over de vakantiekampen geplaatst.

2022) Lachen is gezond! Daarom is het belangrijk dat kinderen vaak kunnen lachen. Veel kinderen in Nederland verkeren niet in de situatie om regelmatig te lachen wegens een (ernstige) ziekte.Omdat elk kind anders is, wordt door deze stichting een dag ‘op maat’ georganiseerd.. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses en situatie van het kind, waarbij de nadruk ligt op ‘mogelijkheden’ en niet op ‘beperkingen’. De Lijkele Postma Stichting doet graag een bijdrage aan dit geweldige initiatief van Stichting Lach voor een dag!

(2021/2022) Manege Onder de Linde  is dé plek waar paardrijden mogelijk  is voor kinderen met een beperking. De manege is gelegen op het terrein van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. De Lijkele Postma Stichting heeft een bijdrage gedaan in de kosten van  het vervangen van de vloer in de binnenbak en de aanschaf van zonnepanelen.

(2021/2022) Manege Onder de Linde  is dé plek waar paardrijden mogelijk  is voor kinderen met een beperking. De manege is gelegen op het terrein van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. De Lijkele Postma Stichting heeft een bijdrage gedaan in de kosten van  het vervangen van de vloer in de binnenbak en de aanschaf van zonnepanelen.

(2021) Kinderafdeling Ziekenhuis NijSmellinghe  Aan de kinderafdeling van het ziekenhuis Nij Smellinghein Drachten is een Bubble Touch Screen gedoneerd. De Lijkele Postma Stichting hoopt dat deze spelcomputer de patiëntjes tijdens hun verblijf veel afleiding en plezier zal geven.

(2021) Iedereen heeft het recht de beste versie van zichzelf te worden. Dat was BibianMentel haar droom. De Mentelity Foundation probeert deze droom te realiseren door mensen met een lichamelijke uitdaging te inspireren en motiveren om in beweging te komen. Met een donatie heeft de Lijkele Postma Stichting hieraan bijgedragen.

(2021)Voedselbank Ooststellingwerf – Sinterklaasverrassing
Gezinnen met kinderen werden vrijdag flink verwend bij de Voedselbank. Sinterklaas had maar liefst achttien zakken vol cadeaus en snoepgoed achtergelaten voor de kinderen. Achttien gezinnen kregen elk een jutezak vol verrassingen. 34 kinderen kregen niet zomaar cadeautjes, stuk voor stuk zaten er grote cadeaus in. Allemaal lokaal gekocht, voornamelijk bij speelgoedwinkel Top1Toys in Oosterwolde. De sint werkte voor het uitzoeken van de cadeaus samen met de Lions Ooststellingwerf en de LijkelePostma Stichting. Laatstgenoemde stichting zet zich in voor kinderen in Ooststellingwerf. Naast de cadeautjes waren ook zakken pepernoten aanwezig.

‘We zijn erg blij met deze extraatjes’, zegt Gonny Haveman van de Voedselbank. ‘Wij zijn erg blij om minima in deze tijdens extra te kunnen bieden.’ De vracht aan cadeaus werd vrijdagochtend tijdens het uitgiftemoment meegegeven, zodat er in het weekend Sinterklaas kon worden gevierd. Vanwege de coronacrisis liep het aantal klanten van de Voedselbank in Oosterwolde iets op. Aan het begin van 2020 hielp de Voedselbank 38 gezinnen, later dat jaar 43. Maar er lijkt een positieve beweging te zijn ingezet. Momenteel zijn nog 25 gezinnen in Ooststellingwerf lid. ‘Voornamelijk eenoudergezinnen’, laat de Voedselbank weten. ‘We vinden het mooi dat er minder gezinnen bij ons aankloppen, maar aan de andere kant denken we dat er nog steeds veel schaamte heerst. We hopen niet dat mensen uit schaamte niet bij ons komen voor hulp.’ Om deze drempel te verlagen, wordt er de eerste maand geen screening gehouden onder nieuwe klanten. De Voedselbank in Oosterwolde is te vinden op Zoltstede 2 in Oosterwolde. Alle gezinnen waren er blij met de zak vol cadeaus voor de kinderen.

Voedselbank Ooststellingwerf (2020)

Door de coronapandemie in 2020 is het aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op de
voedselbanken toegenomen. De Lijkele Postma Stichting heeft een donatie gedaan aan Voedselbank
Ooststellingwerf zodat deze de gezinnen met kinderen in de decembermaand extra kon steunen.

Stichting het Vergeten Kind (2020)

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, maar helaas geldt dit geluk
niet voor alle kinderen in Nederland. Stichting het Vergeten Kind zet zich in voor deze groep kinderen
die voor velen onzichtbaar zijn. Deze stichting zet zich in om hun situatie te verbeteren en de Lijkele
Postma Stichting draagt hier graag ‘een steentje’ aan bij.

Sportvereniging van Donkerbroek (2020)

In 2020 is er ook een donatie gedaan aan de (omni) sportvereniging van Donkerbroek. Om de
vereniging te helpen de verschillende sporten voor de jeugd uit Donkerbroek en omstreken te
kunnen blijven faciliteren.

KCMV Excelsior en muziekvereniging De Bazuin (2020)

KCMV Excelsior en muziekvereniging De Bazuin hebben een donatie ontvangen voor de aanschaf van
instrumenten voor de jeugdleden.

Tyrosinemie Foundation (2019)
Tyrosinemie Foundation ontving een donatie van de Lijkele Postma Stichting omdat de Tyronsinemie Foundation zich inzet voor onderzoek naar de zeldzame stofwisselingsziekte Tyronsinemie type 1. Een kind waarbij Tyronsiemie type 1 wordt gediagnotiseerd ondervindt beperkingen bij zijn ontwikkeling. De Tyrosinemie Foundations streeft er dan ook naar om in 2022 met een medisch team van artsen uit diverse landen Europese Richtlijnen voor Tyrosinemie type 1 op te stellen.
Vervolgens willen ze deze Europese Richtlijnen publiceren in een medisch vakblad zodat elke arts toegang heeft tot de juiste behandelmethode voor Tyrosinemie type 1 patiënten. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van de vaak jonge patiënten.

Stichting Jeugdsportfonds Friesland (2019)
Stichting Jeugdfonds Sport Friesland heeft net als in 2018 een donatie van de Lijkele Postma Stichting
ontvangen. Sporten voor alle kinderen mogelijk maken, ongeacht de financiële thuissituatie, dat is
waar de Lijkele Postma Stichting graag aan bijdraagt.

Cliniclowns (2019)
De oprichter van de Lijkele Postma Stichting kwam tijdens één van zijn ziekenhuisopnames in contact
met ernstig zieke kinderen. Het deed hem verdriet te zien dat zoveel kinderen ernstig ziek zijn en niet
lekker kunnen spelen en ravotten. Hij vond het belangrijk dat deze kinderen ondanks hun
ziekenhuisopname ook plezier konden hebben. De Cliniclowns levert daaraan een bijdrage en
daarom doneert de Lijkele Postma Stichting graag aan de Cliniclowns.

Stichting Jeugdsportfonds Friesland (2018)
Stichting Jeugdfonds Sport Friesland ontving van de Lijkele Postma Stichting een donatie omdat
Jeugdfonds Sport Friesland het mogelijk maakt dat 2.700 kinderen, die om financiële redenen niet
kunnen sporten, toch kunnen sporten. Door ondersteuning van het Jeugdfonds Sport Friesland horen deze kinderen er op sportgebied ook bij!

Stichting Scala Ooststellingwerf (2018)
Stichting Scala Ooststellingwerf ontving een donatie van Lijkele Postma Stichting omdat de Stichting Scala Ooststellingwerf zich inzet voor inwoners van Ooststellingwerf die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij maakt het mogelijk dat mensen betrokken zijn en blijven bij de samenleving. Daarnaast ontwikkelt zij samen met bewoners (sport)activiteiten en ondersteunen de ontwikkeling van kinderen.

Stichting Manege onder de Linde te Beetsterzwaag (2018/2020)
De doelstelling van Stichting Manege Onder de Linde sluit aan bij de doelstelling van de Lijkele Postma Stichting omdat Stichting Manage Onder de Linden het mogelijk maakt dat mensen met een beperking, zowel kinderen als volwassenen, kunnen genieten van de paardensport. Zij bevordert daarbij de integratie tussen invalide en valide ruiters.

Stichting Vlinderkind (2018)
Stichting Vlinderkind heeft een donatie van de Lijkele Postma Stichting ontvangen omdat Stichting
Vlinderkind onderzoek doet naar Epidermolysis bullosa (EB). Kinderen met deze ziekte worden ook
wel vlinderkinderen genoemd aangezien hun huid zo teer is als de vleugels van een vlinder. Dit
betekent dat zij bij de geringste wrijving van de huid bij bijvoorbeeld stoeien of het dragen van
schoenen beschadigingen op de huid ontstaan. Het UMCG onderzoeksteam is financieel volledig
afhankelijk van Stichting Vlinderkind. Uiteindelijk is het doel van het onderzoek onder andere om
middels huidtransplantatie de patiënten een stevigere huid te geven zodat ook deze vlinderkinderen
kunnen stoeien.

Stichting Leergeld Ooststellingwerf (2018)
Stichting Leergeld Ooststellingwerf zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in een omgeving waar
niet direct geld beschikbaar is voor excursie, sport of muziek toch mee kunnen doen. Stichting
Leergeld zegt: kinderen die nu meedoen, tellen straks mee! De Stichting Lijkele Postma vindt het
belangrijk dat alle kinderen erbij mogen horen en doneert daarom aan Stichting Leergeld
Ooststellingwerf.